Search

Item Details

Title
Beroemde rede van Kuyper heruitgegeven
Author
Format
Newspaper Article
Date of publication
1991
Subject
Social Question
Review
Calvinism and Neo-calvinism
Classification
Social Sciences
Related title
Nederlands Dagblad
Notes
Review of: Dr.A. Kuyper, Het sociale vraagstuk en de Christelijke religie-rede bij de opening van het Sociaal Congres op 9 november 1891, ingeleid door H.E.S. Woldring. Uitg. J.H. Kok, Kampen 1991