Search

Item Details

Title
"Petahja" (Vrijgemaakte des Heeren), spiegel van een vervreemding: De overgang van F. P. L. C. van Lingen van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Doleerende) naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in het licht van zijn maandblad
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1987
Subject
Doleantie
Journalism
Dutch Reformed Churches
Petahja
Classification
Protestantism
Related title
Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw
September 1987, no. 27, pages 92–108
Location
PER BR4.D62 (Princeton Seminary)
CT.00780.-1986-1988 (Vrije Universiteit)