Search

Item Details

Title
Review of J. van Genderen, De ware kerk: rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn op 24 sept. 1957
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1959
Subject
Theology
Dutch Reformed Churches
Review
Classification
Theology
Related title
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift
1959, vol. 59, pages 57–57
Location
PER BX9470.W3 (Princeton Seminary)
CT.00057.-1959 (Vrije Universiteit)