Search

Item Details

Title
Reakties in de niet-confessionele pers op de doleantie
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1986
Subject
Doleantie
Dutch Reformed Churches
Church History (Dutch)
Classification
Church History
Related title
Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw
January 1986, no. 22, pages 22–27
Location
PER BR4.D62 (Princeton Seminary)
CT.00780.-1985-1986 (Vrije Universiteit)