Search

Item Details

Title
Mr. G. Groen van Prinsterer's standpunt tegenover het gezantschap bij het Vaticaan in het licht van zijn beschouwing over de verhouding van kerk en staat
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1926
Subject
Roman Catholicism
Vatican
Church and State
Classification
Catholic Church
Related title
Antirevolutionaire Staatkunde (monthly)
1926, vol. 2, pages 105–134