Search

Item Details

Title
Kuyper-gedenkboek 1907 bevattende een overzicht van de feestviering op 29 october 1907 ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Prof. Dr. A. Kuyper, benevens een verzameling van tal van couranten-artikelen uit binnenen Buitenland, ...
Format
Edited Book
Place of publication
's-Gravenhage
Publisher
n.p.
Date of publication
1908
Subject
Biography
Classification
Biography
Notes
Contains an overview (pp. 1-62) of the festivities of 29 October 1907, plus a collection of articles in the press, foreign (pp. 434-466) and domestic (pp.63-433).