Search

Item Details

Title
Grondwetsherziening: Behoort in de grondwet tot uitdrukking te worden gebracht de gebondenheid van alle staats- en rechtsbestel aan een hogere orde?
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1965
Subject
Political Theology
Sphere-sovereignty
Political Theory
Religion and Politics
Classification
Theology
Related title
Antirevolutionaire Staatkunde (monthly)
1965, vol. 35, pages 249–283