Search

Item Details

Title
Een leven van krachtdadig schrijven: Over Abraham Kuyper en de opkomst en de ondergang van een voluntaristish project
Author
Format
Journal Article
Date of publication
2007
Subject
Biography
Liberalism
Netherlands
Classification
Biography
Related title
Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
September 2007, vol. 10, no. 3, pages 66–77
Location
Kuyper Center (Princeton Seminary)