Search

Item Details

Title
Dr. A. Kuyper's standpunt inzake de verhouding van staat en kerk: (de overheid t.o. de Naturrlijke Godskennis, de Gemeene Gratie, de Heilige Schrift en de geïnstitueerde kerken
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1928
Subject
Common Grace
Political Philosophy
Church and State
Classification
Philosophy
Related title
Antirevolutionaire Staatkunde (monthly)
1928, vol. 4, pages 1–38