Search

Item Details

Title
Dr. A. Kuyper's standpunt inzake de verhouding van de overheid tot de natuurlijke godskennis, de Heilige Schrift en de kerk
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1927
Subject
Political Philosophy
Church and State
Natural Theology
Classification
Philosophy
Related title
Antirevolutionaire Staatkunde (monthly)
1927, vol. 3, pages 185–204