Search

Item Details

Title
Bedenkingen tegen de memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente in zake het adres van de Heeren G.H. Kuiper c.s., voor den kerkeraad gesteld door Dr. A. Kuyper
Author
Format
Book
Place of publication
Amsterdam
Publisher
Van Heteren
Date of publication
1872
Subject
Modernism
Classification
Aesthetics
Notes
Replies to Kuyper's defence of 17 elders who had objected to Modernism in the Reformed Church of Amsterdam.