Search

Item Details

Title
Aandachtig zelfonderzoek gunt mij dan ook niet den minsten twijfel: Kuypers zelfportret in de Confidentie (1873)
Author
Format
Journal Article
Date of publication
2001
Subject
Biography
Self Portrait
Calvinism and Neo-calvinism
Classification
Biography
Related title
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
December 2001, vol. 24, no. 55, pages 3–32
Location
PER BR4.D62 (Princeton Seminary)
CT.00780.-2000-2001 (Vrije Universiteit)