Search

Item Details

Title
Review of W. Bakker, O. J. de Jong, W. van 't Spijker, L. J. Wolthuis (ed.), De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1986
Subject
Doleantie
Dutch Reformed Churches
Review
Church History (Dutch)
Classification
Church History
Related title
Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw
November 1986, no. 25, pages 56–57
Location
PER BR4.D62 (Princeton Seminary)
CT.00780.-1986-1988 (Vrije Universiteit)