Search

Item Details

Title
Review of J. Douma, Algemene Genade: Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over "algemene genade"
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1967
Subject
Sphere-sovereignty
Common Grace
Theology
Review
Classification
Theology
Related title
Antirevolutionaire Staatkunde (monthly)
1967, vol. 37, pages 59–64
Notes
Doctoral thesis defended on November 25, 1966 at the theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen, the Netherlands