Search

Item Details

Title
De verhouding van Mr. G. Groen van Prinsterer en Dr. A. Kuyper beoordeeld naar hun briefwisseling (1864-1876)
Author
Format
Journal Article
Date of publication
1949
Subject
Groen van Prinsterer
Classification
Political Science
Related title
Antirevolutionaire Staatkunde (monthly)
1949, vol. 19, pages 225–244